Cách Khám Lâm Sàng Bệnh Nhân Đau Cổ

Thăm khám được bắt đầu khi nhìn thây sự thay đổi về tư thế trong lúc đang khai thác tiền sử bệnh.Quan sát tư thế khi người bệnh không để ý tới công việc thăm khám của người kỹ thuật viên thì mới có thể bộc lộ ra được tư thế thực sự,nó đối lập với những gì mà bệnh nhân tưởng như tư thế đó của mình mới chính là tư thế đúng

Cách Khám Lâm Sàng Bệnh Nhân Đau Cổ

Thăm khám vận động vùng cổ phải thật tỉ mỉ.thật chính xác và ghi nhận những điều rút ra từ tiền sử bệnh.Thăm khám biên độ vận động chủ động và trong vận động thụ động cũng phải hết sức thận trọng và chú ý đến việc có xảy ra đau hay không.Chủ động gấp cột sống cổ với cằm gấp xuống là trước tiên và tiếp theo đó là gấp toàn bộ cột sống cổ phải được quan sát một cách đày đủ.

Cũng cần quan sát một cách đầy đủ về mức độ của đường cong sinh lý khi cúi xem có bộc lọ những điều bất thường không.

Động tác duỗi không phối hợp vỡi dộng tác xoay và có phối hợp với động tác xoay đều phải để ý xem cóđau không.Sau khi đã xác định được biên độ vận dộng chủ động của bệnh nhân rồi thì người thăm khám phải thực thi động tác thụ động xem có đạt được kết quả như nhau không.

Hạn chế vận động phản ánh cho việc co rút phần mềm xung quanh như:dây chằng,bao khớp,các cơ xung quanh và những khớp thuộc phía sau đơn vị chức năng cột sống cổ

Trích “ Đau cổ và Đau vai” Bs Lê Vinh