Blog

THẾ NÀO LÀ ĐAU THẦN KINH TỌA?

Ngày Đăng: 26-11-2017 - trong: Thoát vị đĩa đệm - Lượt xem: 325 views

THẾ NÀO LÀ ĐAU THẦN KINH TỌA?

THẾ NÀO LÀ ĐAU THẦN KINH TỌA? Đau thần kinh tọa là một nhóm chứng tổng hợp, do sự chèn ép và kích thích của nhiều yếu tố, gây ra đau ở những vùng có dây thần kinh tọa phân bố và chạy qua. Cơn đau có tính lan tỏa,phần lớn lan từ mông đến

Xem tiếp

Đặc điểm chính của thần kinh hông

Ngày Đăng: 27-03-2017 - trong: cột sống cổ - Thoát vị đĩa đệm - Lượt xem: 671 views

Đặc điểm chính của thần kinh hông

Đặc điểm chính của thần kinh hông nắn chỉnh cột sống Bùi Gia chuyên về thoát vị đĩa đệm. Dây thần kinh hông (dây thần kinh ngồi, dây thần kinh tọa) là một dây to và dài nhất trong thân người, được tạo nên bởi đám rối cùng, đám rối này gồm có thân thắt

Xem tiếp

Hệ thống thần kinh tuỷ sống cổ

Ngày Đăng: 17-03-2017 - trong: cột sống cổ - Thoát vị đĩa đệm - Y Học - Lượt xem: 630 views

Hệ thống thần kinh tuỷ sống cổ

Hệ thống thần kinh tuỷ sống cổ Hệ thống thần kinh vùng cột sống cổ là sự hoạt động phối hợp trên một thể thống nhất giữa rễ trước phần vận động và rễ sau phần cảm giác xuất phát từ hai bên sừng tuỷ sống. Rễ trước và rễ sau sát nhập lại với

Xem tiếp

Cách Khám Lâm Sàng Bệnh Đau Cổ

Ngày Đăng: 17-03-2017 - trong: cột sống cổ - Thoát vị đĩa đệm - Y Học - Lượt xem: 568 views

Cách Khám Lâm Sàng Bệnh Đau Cổ

nắn chỉnh cột sống Bùi Gia chuyên về thoát vị đĩa đệm. Thăm khám được bắt đầu khi nhìn thấy sự thay đổi về tư thế trong lúc đang khai thác tiền sử bệnh. Quan sát tư thế khi người bệnh không để ý tới công việc thăm khám của người kỹ thuật viên thì

Xem tiếp

Hệ thống cơ của cột sống cổ

Ngày Đăng: 17-03-2017 - trong: cột sống cổ - Thoát vị đĩa đệm - Y Học - Lượt xem: 517 views

Hệ thống cơ của cột sống cổ

Hệ thống cơ của cột sống cổ nắn chỉnh cột sống Bùi Gia chuyên về thoát vị đĩa đệm. Hệ thống cơ của cột sống cổ được phân chia theo hai hệ thống chức năng chính: Bộ phận gấp và duỗi hộp sọ (nhóm chính) Bộ phận gấp duỗi cột sống cổ. nắn chỉnh cột

Xem tiếp

Đau cột sống cổ do phần mềm

Ngày Đăng: 17-03-2017 - trong: cột sống cổ - Thoát vị đĩa đệm - Y Học - Lượt xem: 445 views

Đau cột sống cổ do phần mềm

Đau cột sống cổ do phần mềm Nhiều khi để hiểu được cơ cấu bình thường và những bất thường người ta phải lập đi lập lại dấu hiệu đau trong những tư thế hoặc những động tác đặc biệt để cắt nghĩa cơ chế gây ra triệu chứng đau. Đó là công việc phải

Xem tiếp