THẾ NÀO LÀ ĐAU THẦN KINH TỌA?

THẾ NÀO LÀ ĐAU THẦN KINH TỌA?

Đau thần kinh tọa là một nhóm chứng tổng hợp, do sự chèn ép và kích thích của nhiều yếu tố, gây ra đau ở những vùng có dây thần kinh tọa phân bố và chạy qua.

Cơn đau có tính lan tỏa,phần lớn lan từ mông đến sau đùi, mặt ngoài cẳng chân và mặt ngoài mu bàn chân, có thể đau từng cơn hoặc đau liên tục, khi gập gối, gập hông hoặc chuyển vị trí nằm sang bên không bị bệnh thì cơn đau có thể giảm.

Đau thần kinh tọa chỉ là một nhóm chứng tổng hợp lâm sàng, không phải một bệnh độc lập, vì thế có thể do nhiều bệnh gây ra.

Dựa vào nguyên nhân có thể chia làm hai loại : nguyên phát và kế phát

1.Đau thần kinh tọa nguyên phát còn gọi là viêm thần kinh tọa nguyên phát, phần lớn có liên quan đến lây nhiễm, có loại xuât hiện đồng thời cả viêm cơ và viêm tổ chức sợi của cơ.
2.Đau thần kinh tọa kế phát là do sự chèn ép, kích thích vào các mô ở xung quanh vùng có thần kinh tọa chạy qua, hoặc do tổn thương day thần kinh tọa gây ra. Dựa theo nguyên nhân gây bệnh, sự biến đổi bệnh lý và những chứng trạng đau khác nhau, đau thần kinh tọa kế phát có thể chia làm 3 loại: đau thần kinh tọa dạng rễ, đau thần kinh tọa dạng thân và đau thần kinh tọa dạng chùm.

Trong lâm sàng tuyệt đại đa số là đau thần kinh tọa kế phát dạng rễ, còn đau thần kinh tọa dạng chùm và dạng thân, đau thần kinh tọa nguyên phát it gặp hơn.