PHÂN LOẠI CHỦ YẾU CỦA DÂY THẦN KINH TỌA GỒM NHỮNG LOẠI NÀO?

Dây thần kinh tọa là đoạn nối tiếp của chùm rễ xương cùng qua lỗ to của xương chậu ( xương ngồi) men theo dưới cơ hình quả lê chạy ra xương chậu đi xuống dưới, thông thường phía trên khoeo phân thành 2 nhánh lớn:

Dây thần kinh tọa xương ống ở mặt trong và dây thần kinh chung xương mác ở mặt ngoài ( có loại dây thần kinh tọa chưa đên xương chậu đã phân thành 2 nhánh)

Dây thần kinh tọa xương ống sau khi phân ra từ dây thần kinh tọa , đi sâu xuống mắt cá chân lượn từ phía sau mắt cá chân đến gan bàn chân.

Dây thần kinh xương ống bao gồm nhánh dây thần kinh cơ xương ống, dây thần kinh xương mác, dây thần kinh mặt trong gan bàn chân.

Dây thần kinh chung xương mác sau khi được phân ra từ dây thần kinh tọa, chạy từ cơ tam đầu đùi ra mặt ngoài, thẳng đến mặt sau của đầu xương mác,vòng qua cổ xương mác chuyển sang mặt trước,xuyên qua cơ dài xương mác đến mặt ngoài trước cẳng chân, phân thành 2 nhánh dây thần kỉnh rìa xương mác và dây thận kinh sau của xương mác