Hệ thống cơ của cột sống cổ

Hệ thống cơ của cột sống cổ

nắn chỉnh cột sống Bùi Gia chuyên về thoát vị đĩa đệm.

Hệ thống cơ của cột sống cổ được phân chia theo hai hệ thống chức năng chính:

  1. Bộ phận gấp và duỗi hộp sọ (nhóm chính)
  2. Bộ phận gấp duỗi cột sống cổ.

nắn chỉnh cột sống Bùi Gia chuyên về thoát vị đĩa đệm cổ

Những cơ gấp hộp sọ là cơ duỗi ngắn và cơ dài đầu. Những cơ duỗi họp sọ gồm bốn cơ duỗi ngắn từ nền sọ tới đốt đội và đốt trục (cơ duỗi đầu sau nhỏ và duỗi đầu sau to, cơ chéo đầu sau dưới và cơ chéo đầu sau trên) và một cơ dài (cơ gối đầu và cơ gối cổ) đó là những cơ quay (rotators) cần phải được phân biệt với cơ duỗi khi hoạt động hai cơ cùng một lúc. Còn những cơ dựng sống vừa có tác động trên toàn bộ cột sống vừa có cả tác động trên cột sống cổ.

Khối cơ cột sống cổ thuộc nhóm duỗi phủ trên vùng đội-trục điều đó có nghĩa nơi đây chính là vùng chịu rất nhiều sự căng thẳng. Trung tâm của khối cơ gấp là đốt sống cổ thứ tư C4 đó chính là vị trí căng thẳng nhất.

Để hiểu hơn và điều trị tốt hơn hãy để nắn chỉnh cột sống Bùi Gia giúp bạn.