Hệ thống thần kinh tuỷ sống cổ

Hệ thống thần kinh tuỷ sống cổ

Hệ thống thần kinh vùng cột sống cổ là sự hoạt động phối hợp trên một thể thống nhất giữa rễ trước phần vận động và rễ sau phần cảm giác xuất phát từ hai bên sừng tuỷ sống. Rễ trước và rễ sau sát nhập lại với nhau thành một dây thần kinh phối hợp trước khi đi vào lỗ tiếp hợp. Ra khỏi lỗ tiếp hợp dây thần kinh hỗn hợp này phân thành hai nhánh: nhánh trước và nhánh sau.

 

Nhưng sợi thần kinh hỗn hợp trong rễ và thoát ra khỏi thân tủy ở từng đoạn có khoảng cách tương đương với từng đốt sống.Mỗi một dây thần kinh cột sống cổ có tên gọi phù hợp của từng đốt sống.

Để hiểu hơn và điều trị tốt hơn hãy để nắn chỉnh cột sống Bùi Gia giúp bạn.